سطح بالای نرخ سود در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی

در بازار اولیه اوراق بدهی، دولت اوراق خود را به مشتریان عرضه کرده و بانک ها و بورسی ها به عنوان مشتریان این بازار در خرید اوراق از دولت مشارکت می کنند. هر چه خرید اوراق بالاتر باشد احتمال برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی نیز پایین تر آمده و در نهایت از رشد تورم نیز جلوگیری به عمل می آید.

آمارهای به ثبت رسیده در بازار اولیه نشان می دهد در مرحله نهم این معاملات کمترین سطح خرید  در سال ۱۴۰۱ رقم زده است. این در حالی است که نرخ سود آن همچنان در سطح بالایی قرار داشت. طبق داده های  ثبت شده از سوی بانک مرکزی این نرخ در هفته چهارم تیر ماه برابر با ۲۱٫۹ درصد قرار داشته که دومین رکورد نرخ سود موزون در سال جاری بوده است. اتفاق مهم دیگر در این هفته مشارکت صفر بانکی ها با وجود نرخ سود بالا در این بازار بوده است.

رکورد زنی نرخ سود در بازار باز

بانک های خریدار اوراق می توانند نیاز های میان مدت خود را در بازار باز مرتقع سازند. در این بازار نهادهای مالی اوراق خود را به بانک مرکزی ارائه داده و این نهاد نیز با توجه به صلاحدید خود و با نرخ سودی که خود تعیین می کند اقدام به خرید اوراق از بانک های متقاضی  می کند. این عمل به نوعی هم در جهت تعیین نرخ سود بین بانکی و هم در مسیر تنظیم نقدینگی بانک ها است.

عملیات پولی در بازار باز نشان می دهد سطح بسط پول در بازار در مرز ۶۰ همت بوده و نرخ سود روندی صعودی پیدا کرد. این شاخص در بازار باز برابر با ۲۱٫۲۱ درصد رسیده که یک رکورد تاریخی دیگر در این بازار به شمار می آید.

رکوردزنی نرخ سود دربازار بین بانکی

بازار دیگری که در آن بانک ها می توانند نیاز فوری خود را برطرف کنند بازار شبانه یا بازار بین بانکی است. در این بازار بانک ها می توانند در بازه ۱۴ تا ۲۲ درصد اقدام به قرض دهی به یکدیگر کنند. کف و سقف نرخ سود در این بازار در اختیار بانک مرکزی است. اخبار بانک مرکزی از تغییرات نرخ سود موزون بین بانکی در این بازار نشان می دهد این شاخص اکنون به ۲۱٫۳۱ درصد رسیده که بیشترین سطح را در بازه یک سال و نیمه داشته است.

برخی از کارشناسان معتقدند ایجاد سقف ۶۰ همتی در تزریق هفتگی پول در بازار باز به همراه رشد نرخ سود این بازار، به گونه ای بوده که معاملات بازار بین بانکی رشد قابل توجهی را به ثبت رسانده است. رشد تقاضا در این بازار در نهایت منجر به افزایش نرخ سود بین بانکی شده است.

انتهای پیام/