0

قیمت زعفران

  • شناسه محصول :
  • ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰:۴۷
قیمت زعفران
تومان
وضعیت محصول: موجود
دسته بندی :
برچسب ها : / /
تعداد فروش0 فروش

قیمت زعفران

محصولوزنقیمت (تومان)
زعفران سوپر نگین تاپ۱ کیلوگرم
زعفران سوپر نگین نو۱ کیلوگرم
زعفران نگین۱ کیلوگرم
زعفران شبه نگین۱ کیلوگرم
زعفران سرگل درجه یک۱ کیلوگرم
زعفران سرگل درجه دو۱ کیلوگرم
زعفران پوشال قلمدار نو۱ کیلوگرم
زعفران پوشال معمولی۱ کیلوگرم
زعفران پوشال – درجه یک۱ کیلوگرم
زعفران پوشال – درجه دو۱ کیلوگرم
زعفران پوشال – درجه سه۱ کیلوگرم
زعفران دسته ( دختر پیچ )۱ کیلوگرم
زعفران سفیدی ( ریشه ) – درجه یک۱ کیلوگرم
زعفران نگین نو۱ کیلوگرم
زعفران پرچم۱ کیلوگرم
زعفران سرگل معمولی۱ کیلوگرم
زعفران پوشال قلم‌ دار۱ کیلوگرم
زعفران پوشال ضعیفهرگرم
زعفران پوشال قلمدارهرگرم
زعفران شبه نگینهرگرم
زعفران نگینهرگرم
زعفران سوپر نگین تاپهرگرم
زعفران ریشه سفیدهرگرم
زعفران پوشال آلنج۷ کیلوگرم
زعفران پوشال صادراتی۱ کیلوگرم
زعفران پوشال آلنج صادراتی (شبه نگین)۴ کیلوگرم
زعفران پوشال معمولی۱ کیلوگرم
زعفران پوشال معمولیهر مثقال
زعفران دسته ( دختر پیچ )۱ کیلوگرم
زعفران دسته ( دختر پیچ )هرگرم
زعفران دسته ( دختر پیچ )هر مثقال
زعفران سرگل آلنج۶ کیلوگرم
زعفران سرگل آلنج صادراتی۱ کیلوگرم
زعفران سرگل صادراتی۱ کیلوگرم
زعفران سرگل ممتاز صادراتی۱ کیلوگرم
زعفران سرگل ممتاز قائنات۱ کیلوگرم
زعفران سرگل ممتاز قائناتهرگرم
زعفران سرگل ممتاز قائناتهر مثقال
زعفران سرگل ممتاز قائنات کیفیت B۱ کیلوگرم
زعفران سفیدی ( ریشه )۱ کیلوگرم
زعفران سفیدی ( ریشه درجه ۲ )۲ کیلوگرم
زعفران نگین آلنج صادراتی (سوپر)۳ کیلوگرم
زعفران نگین پوشال۱ کیلوگرم
زعفران نگین پوشالهرگرم
زعفران نگین پوشالهر مثقال
زعفران نگین۱ کیلوگرم
زعفران نگین اعلاء صادراتی۱ کیلوگرم
زعفران نگین صادراتیهر مثقال
زعفران سرگل ممتاز قائنات – درجه یک۱ کیلوگرم
زعفران سرگل ممتاز قائنات – درجه دو۱ کیلوگرم
زعفران سرگل ممتاز قائنات – درجه سه۱ کیلوگرم
زعفران سفیدی ( ریشه ) – درجه دو۱ کیلوگرم
قیمت زعفران – درجه یکیک مثقال ۱
قیمت زعفران – درجه یکنیم مثقال
قیمت زعفران – درجه یکچهار گرم
قیمت زعفران – درجه یک۱ گرم
زعفران نگین پوشال۱ کیلوگرم
زعفران سرگل ممتاز صادراتی قائنات۱ کیلوگرم
زعفران سرگل ممتاز قائنات۱ کیلوگرم
زعفران پوشال۱ کیلوگرم
لینک کوتاه : https://asrtahlil.ir/?p=2201
  • ارسال توسط :
  • 387 بازدید

ثبت دیدگاه