2

قیمت لوازم الکتریکی ساختمان

  • شناسه محصول :
  • ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۴۰
تعداد فروش0 فروش

قیمت لوازم الکتریکی ساختمانی

محصولتوضیحاتگارانتیقیمت
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع۶ واتیک سال
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع۱۲ واتیک سال
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع۱۸ واتیک سال
چراغ سقفی پنل روکار گرد و مربع۲۴ واتیک سال
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد۳ وات – سایز گرد بُر۵۵ میلیمتریک سال
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد۶ وات – سایز گرد بُر۹۵ میلیمتریک سال
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد۱۲ وات – سایز گرد بُر۱۴۰ میلیمتریک سال
چراغ سقفی پنل سرامیکی توکار گرد۱۸ وات – سایز گرد بُر۱۹۰ میلیمتریک سال
چراغ سقفی پنل دورشیشه توکار گرد۶ وات – سایز گرد بُر۷۵ میلیمتریک سال
چراغ سقفی پنل دورشیشه توکار گرد۱۲ وات – سایز گرد بُر۱۲۰ میلیمتریک سال
چراغ سقفی توکار COB۳ وات – سایز گرد بُر۷۵ میلیمتریک سال
چراغ سقفی توکار COB۷ وات – سایز گرد بُر۸۰ میلیمتریک سال
چراغ سقفی توکار COB۲۰ وات – سایز گرد بُر۱۵۰ میلیمتریک سال
چراغ سقفی توکار COB۳۰ وات – سایز گرد بُر۲۰۰ میلیمتریک سال
چراغ سقفی توکار COB۵۰ وات – سایز گرد بُر۲۵۰ میلیمتریک سال
چراغ سقفی قاب هالوژن آلومینیوم سوکت دارسایز گرد بُر۷۵ میلیمتر
چراغ سقفی قاب هالوژن ورق سوکت دارسایز گرد بُر۸۰ میلیمتر
چراغ سقفی قاب هالوژن دایکاست سوکت دارسایز گرد بُر۸۰ میلیمتر
چراغ سقفی پنل دوررنگ توکار۶ وات – سایز گرد بُر۸۰ میلیمتریک سال
کلید یک پل (تک پل) دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آریا سفید
کلید یک پل (تک پل) دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آسا
کلید ۲ پل دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آریا سفید
کلید ۲ پل دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آسا
کلید تبدیل دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آریا سفید
کلید تبدیل دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آسا
شاسی زنگ دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آریا سفید
شاسی زنگ دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آسا
پریز برق محافظ دار دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آریا سفید
پریز برق محافظ دار دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آسا
سوکت تلفن دو خط دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آریا سفید
سوکت تلفن دو خط دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آسا
فیش آنتن دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آریا سفید
فیش آنتن دلندتعداد در کارتن ۲۰۰عدد – مدل آسا
پریز ارت محافظ دار دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آریا سفید
پریز ارت محافظ دار دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آسا
پریز ارت با پایه چینی دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آریا سفید
پریز ارت با پایه چینی دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آسا
سوکت تلفن دوکاره دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آریا سفید
سوکت تلفن دوکاره دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آسا
سوکت تلفن دوقلو دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آریا سفید
سوکت تلفن دوقلو دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آسا
سوکت شبکه cat6 دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آریا سفید
سوکت شبکه cat6 دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آسا
فیش آنتن مرکزی دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آریا سفید
فیش آنتن مرکزی دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آسا
زنگ ملودی دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آریا سفید
زنگ ملودی دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آسا
زنگ اخبار دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آریا سفید
زنگ اخبار دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آسا
کلید کولر دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آریا سفید
کلید کولر دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آسا
کلید راه پله دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آریا سفید
کلید راه پله دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آسا
دیمر ۸۰۰w دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آریا سفید
دیمر ۸۰۰w دلندتعداد در کارتن ۱۰۰عدد – مدل آسا
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5Wبرند :ZFRیک سال
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5Wبرند :هالی استار- نمانوردو سال
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 5Wبرند :افراتابدو سال
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی SMD 6Wبرند :دنایدو و نیم سال
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی فیلامانی۴w شفافبرند :هالی استار- نمانوردو سال
لامپ اشکی و بدون اشک شمعی فیلامانی۴w شفافبرند :افراتابدو سال
لامپ حبابی ۷w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال۰
لامپ حبابی ۹w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال
لامپ حبابی ۱۲w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال
لامپ حبابی ۱۵w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال
لامپ حبابی ۱۷w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال
لامپ حبابی ۲۰w SMD سرپیچ E27برند :هالی استار- نمانوردو سال
لامپ حبابی ۳۰w SMD سرپیچ E27برند :FSLدو سال
لامپ حبابی ۴۰w SMD سرپیچ E27برند :FSLدو سال
لامپ حبابی ۶۰w SMD سرپیچ E27برند :FSLدو سال۰
لامپ هالوژن ۵w پایه GU10 SMDبرند :افراتابدو سال
لامپ هالوژن ۴/۸w پایه GU10 SMDبرند :اسرامدو سال
لامپ هالوژن ۸w پایه GU10 SMDبرند :هالی استار- نمانوردو سال
لامپ هالوژن ۵w SMD پایه سوکتیبرند :اوپتونیکیک سال
لامپ هالوژن ۶w SMD پایه سوکتیبرند :FSLدو سال
لامپ هالوژن ۶w SMD پایه سوکتیبرند :سیماراندو سال
لامپ هالوژن ۷w SMD پایه سوکتیبرند :دلتایک سال
لامپ افراتاب LED حبابی B-0901۹ وات-سرپیچE27-بدنه پلاستیکی – زاویه تابش ۲۳۰ درجهدو سال
لامپ افراتاب LED شمعیc-0501بدون اشک۵ وات – سرپیچE14 – زاویه تابش ۱۶۰ درجهدو سال
لامپ افراتاب LED شمعی TC-0501اشکی۵ وات – سرپیچE14 – زاویه تابش ۱۶۰ درجهدو سال
لامپ افراتاب LED شمعی فیلامانیCF بدون اشک۴ وات – سرپیچE14 – زاویه تابش۳۶۰ درجهدو سال
لامپ افراتاب LED فیلامانی شمعیTCF اشکی۴ وات – سرپیچE14 – زاویه تابش ۳۶۰ درجهدو سال
لامپ افراتاب LED فیلامانی حبابی A60F۴ وات – سرپیچE27 – زاویه تابش ۳۶۰ درجهدو سال
لامپ افراتاب SMD هالوژنیCS-0501۵ وات – سرپیچGU 10 – زاویه تابش ۶۰ درجهدو سال
لامپ افراتاب COB هالوژنی CS-0501۵ وات – سرپیچGU 10 – زاویه تابش ۳۶ درجهدو سال
لامپ افراتاب کم مصرف شمعی و معمولی۱۲ وات – سرپیچE14 – اسپیرالیک سال
لامپ افراتاب کم مصرف شمعی و معمولی۱۵ وات – سرپیچE14 – اسپیرالیک سال
لامپ افراتاب کم مصرف۱۸ وات – سرپیچE27 – اسپیرالیک سال
لامپ افراتاب کم مصرف۲۵ وات – سرپیچE27 – اسپیرالیک سال
لامپ افراتاب کم مصرف۳۵ وات – سرپیچE27 – اسپیرالیک سال
لامپ افراتاب کم مصرف۴۵ وات – سرپیچE27 – اسپیرالیک سال
لامپ افراتاب کم مصرف۵۵ وات – سرپیچE27 – اسپیرالیک سال
لامپ افراتاب کم مصرف۹۰ وات – سرپیچE27 – اسپیرالیک سال
لامپ افراتاب کم مصرف۱۰۵ وات – سرپیچE27 – لوتوسیک سال
لامپ افراتاب کم مصرف۱۵۰ وات – سرپیچE40 – لوتوسیک سال
آیفون تصویری تک نما – ۱ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۲ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۳ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۴ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۵ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۶ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۷ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۸ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۹ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۰ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۱ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۲ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۳ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۴ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۵ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۶ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۷ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۸ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۹ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۲۰ واحدی – مدل D43اینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما مدل D43 – گوشی ۴/۳Cاینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما مدل D43 – گوشی ۴/۳Dاینچ ۴٫۳ ارتباط داخلی با نگهبانسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۲ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۳ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۴ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۵ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۶ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۷ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۸ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۹ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۰ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۱ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۲ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۳ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۴ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۵ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۶ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۷ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۸ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۱۹ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
آیفون تصویری تک نما – ۲۰ واحدی – مدل C43اینچ ۴٫۳ با ارتباط داخلی بین تمام واحدهاسه سال
زنگ روکار برق و باتری
چراغ FPL 2×۳۶w
چراغ FPL 4×۳۶w
هواکش توربو شماره ۱۰
هواکش توربو شماره ۱۲
هواکش توربو شماره ۱۵
ریموت کنترل روشنایی ۴×۱۰۰۰w
زنگ بی سیم
هویه ۴۰w
هویه ۶۰w
هویه ۱۰۰w
فازمتر
اهم متر دیجیتال
اهم متر آنالوگ
دوشاخه ساده
دوشاخه ارت دار
کابل HDMI بلند
آنتن رومیزی برقی
تبدیل دوشاخه ۳ به ۲ ۱۰A
تبدیل دوشاخه ۳ به ۲ ۱۶A
تبدیل دوشاخه ۳ به ۲ ۱۰A کلیددار
تبدیل دوشاخه ۳ به ۲ ۱۶A فیوز دار
فیوز مینیاتوری ۶A-40A
فیوز مینیاتوری ۶A-40A
باطری آلکالاین AA و AAA
باطری آلکالاین AA و AAA
مبدل ولتاژ ۲۲۰v به ۱۱۰v
تبدیل ۲ به ۳ ارت دار
چراغ سنسوردارسقفی دولامپ
سنسور روشنایی سقفی روکار
سنسور روشنایی دیواری روکار
فوتوسِل ۱۶A
ترمینال ۶A
ترمینال ۱۰A
سیم۱/۵
سیم۲/۵
سیم۴
سیم۶
سیم۰/۵×۲ نایلون
سیم۰/۷۵×۲نایلون
سیم۱×۲ نایلون
سیم۱/۵×۲ نایلون
سیم۲/۵×۲ نایلون
کابل۱/۵×۲
کابل۲/۵×۲
کابل۴×۲
کابل۱/۵×۳
کابل۲/۵×۳
کابل۴×۳
کابل کواکسیال صادراتی
پروژکتور COB فلت لنزدار۲۰wیک سال
پروژکتور COB فلت لنزدار۳۰wیک سال
پروژکتور COB فلت لنزدار۵۰wیک سال
پروژکتور COB فلت لنزدار۱۰۰wیک سال
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز۱۰wیک سال
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز۲۰wیک سال
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز۳۰wیک سال
پروژکتورSMD پشت دار بدون لنز۵۰wیک سال
پروژکتورLED Pawer نماسازی۳wیک سال
پروژکتورLED Pawer نماسازی۵wیک سال
پروژکتورLED Pawer نماسازی۷wیک سال
پروژکتورLED Pawer نماسازی۳۶wیک سال
والواشر LED Pawer نماسازی۴wیک سال
والواشر LED Pawer نماسازی۶wیک سال
والواشر LED Pawer نماسازی۱۲wیک سال
والواشر LED Pawer نماسازی۲۴wیک سال
پروژکتور SMD RGB با ریموت کنترل۵۰wیک سال
لامپ FPL 36W
لامپ مهتابی فلورسنت ۴۰W
ریسه SMD 3014
ریسه SMD 3014دولاین
ریسه ۵۷۳۰_۱۲۰لامپ
ریسه ۵۰۵۰ RGB
رابط ریسه ۳۰۱۴
رابط ریسه ۵۷۳۰
رابط ریسه ۵۰۵۰ RGB ریموتی
سه خانه ساده – فردان۱٫۸ متردوسال
سه خانه ساده – فردان۵متردوسال
چهار خانه ساده – فردان۱٫۸ متردوسال
چهار خانه ساده – فردان۵متردوسال
شش خانه ارت دار – فردان۱٫۸ متردوسال
شش خانه ارت دار – فردان۵ متردوسال
چهار خانه ۱۰ متر جمع شو فرداندوسال
پنج خانه۴+۱ با مینیاتوری – فردان۱٫۸ متردوسال
محافظ یخچال دوخانه ساده – فردان۱٫۸ متردوسال
محافظ یخچال ارت دار دوخانه – فردان۳ متردوسال
محافظ یخچال وصوت و تصویر ۴ خانه فردان۱٫۸ متردوسال
محافظ یخچال و صوت و تصویر ۴ خانه فردان۳٫۵ متردوسال
محافظ یخچال دوخانه دیجیتال فردان۲ متردوسال
محافظ یخچال دو خانه دیجیتال ۴ متر فردان۴ متردوسال
محافظ کامپیوتر شش خانه فردان۱٫۸ متردوسال
محافظ کامپیوتر شش خانه فردان۳٫۵ متردوسال
محافظ یخچال دوشاخه دار کاوهدوسال
محافظ کولر گازی دوشاخه دار کاوهدوسال
محافظ پکیج دوشاخه دار کاوهدوسال
لینک کوتاه : https://asrtahlil.ir/?p=2181
  • ارسال توسط :
  • 618 بازدید

ثبت دیدگاه