0

قیمت مرغ

  • شناسه محصول :
  • ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۶
قیمت مرغ
تومان
وضعیت محصول: موجود
دسته بندی :
برچسب ها : / /
تعداد فروش0 فروش

قیمت مرغ ( بروز رسانی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ )

 

قیمت (تومان)
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق
مغز ران بدون پوست بدون استخوان
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال
بال کبابی ساده – بدون نوک بال
بازوی کبابی ساده
مخلوط بال و بازو کبابی ساده
فیله مرغ
گردن مرغ بدون پوست
شنیتسل بدون آرد
جوجه چینی
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده
جوجه کباب بااستخوان ساده
پا چینی ۱۰ عددی مرغ
مرغ کنتاکی
سینه مرغ سوخاری
دل مرغ پاک کرده
جگر مرغ
سنگدان مرغ
پای مرغ
بلدرچین منجمد بسته ۱۰۰۰گرمی
بلدرچین منجمد بسته ۸۰۰گرمی
بلدرچین منجمد بسته ۵۰۰گرمی
بلدرچین کامل تازه(بسته ۱۰۰۰گرمی)
بلدرچین کامل تازه(بسته ۸۰۰گرمی)
بلدرچین کامل تازه (بسته ۵۰۰ گرمی )
بلدرچین منجمد بسته بندی بدون پوست (بسته ۱۰۰۰گرمی)
بلدرچین کامل تازه بسته بندی بشقابی بدون پوست (بسته ۱۰۰۰گرمی)
کبک منجمد بسته۱۰۰۰گرمی
کبک منجمد بسته۸۰۰گرمی
کبک منجمد بسته۵۰۰گرمی
کبک کامل تازه بسته ۱۰۰۰گرمی
کبک کامل تازه بسته۵۰۰گرمی
مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی)
مرغ کامل تازه ،بسته بندی کیسه ای(پوشش کیسه نایلونی)
مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی
مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک ویژه
مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک
بوقلمون ساق با پوست
بوقلمون ران با پوست و استخوان (بدون استخوان کمر)
بوقلمون مغز ران بی پوست و استخوان
بوقلمون سینه بدون بال و گردن با پوست و استخوان
بوقلمون سینه بدون پوست و بدون استخوان
بوقلمون فیله
بوقلمون بازو
بوقلمون بال (بدون نوک بال)
بوقلمون گردن بدون پوست هر کیلوگرم
بوقلمون جگر پاک شده هر کیلوگرم
بوقلمون دل پاک شده هر کیلوگرم
بوقلمون سنگدان پاک شده هر کیلوگرم
بوقلمون لاشه کامل یا شقه زیره ۱۵ کیلوگرم
بوقلمون ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر)
بوقلمون سینه ،بدون گردن، با بال، پوست و استخوان
بوقلمون سینه ،با بال، گردن پوست و استخوان
بوقلمون لاشه کامل یا شقه بالای ۱۵ کیلوگرم
بوقلمون ران بدون پوست با استخوان (با استخوان کمر)
جگر پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی (هر بسته)
دل پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی (هر بسته)
سنگدان پاک شده بوقلمون بسته ۴۰۰ گرمی (هر بسته)
بوقلمون نیم شقه سینه،سینه بوقلمون ،با بال، گردن پوست و استخوان (فله)
بوقلمون نیم شقه ران، ران بوقلمون ،با ساق، استخوان پشت و دمبالیچه (فله)
پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن هر عدد
تخم مرغ غیر بسته بندی هر کیلوگرم
تخم مرغ فله تنظیم بازار ۳۰ عددی
تخم مرغ بسته بندی تنظیم بازار ۳۰ عددی
تخم مرغ بسته بندی ۳۰ بسته بندی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بسته بندی ۳۰ بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بسته بندی ۱۵ عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بسته ۲۰ عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بسته ۱۲ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بسته ۱۲ عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بسته ۱۲ عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۳۰ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۳۰ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۲۰ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۲۰ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۱۵ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۱۵ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۱۵ عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۱۲ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۱۲ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۱۲ عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۹ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۹ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۹ عددی بسته بندی pet
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۶ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۶ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک بسته ۶ عددی بسته بندی pet
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۳۰ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۲۰ عددی عددی بسته بندی pet
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۵ عددی عددی بسته بندی pet
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۲ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۲ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۱۲ عددی عددی بسته بندی pet
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۹ عددی عددی بسته بندی pet
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی شانه های خمیری شرینگ
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی شانه های خمیری-کارتنی و مقوایی درب دار
تخم مرغ(پوست قهوه ای) بسته ۶ عددی عددی بسته بندی pet
تخم کبک ۶ عددی
تخم کبک ۴ عددی
تخم کبک بسته بندی ۱۲ عددی هر کیلو گرم
تخم بلدرچین ۱۲عددی بسته بندی پت
تخم بلدرچین ۱۵عددی بسته بندی پت
تخم بلدرچین بسته بندی ۲۴ عددی بسته بندی پت
تخم بلدرچین بسته بندی سطلی درب دار ۳۸ تا ۴۲ عددی (۵۰۰ گرم)
لینک کوتاه : https://asrtahlil.ir/?p=2194
  • ارسال توسط :
  • 456 بازدید

ثبت دیدگاه