1

قیمت مصالح ساختمانی

  • شناسه محصول :
  • ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۶
تعداد فروش0 فروش

قیمت مصالح ساختمانی ( بروز شده در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹)

محصولمقدارتوضیحاتقیمت
سیمان ۳۲۵-۱فله (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
سیمان ۳۲۵-۱پاکت ۵۰ کیلویی (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
تیپ ۲ و پوزولانیفله (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
تیپ ۲ و پوزولانیپاکت ۵۰ کیلویی (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
سیمان ۴۲۵-۱فله (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
سیمان ۴۲۵-۱پاکت ۵۰ کیلویی (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
سیمان تیپ ۵فله (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
سیمان تیپ ۵پاکت ۵۰ کیلویی (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
سیمان ۵۲۵-۱فله (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
سیمان ۵۲۵-۱پاکت ۵۰ کیلویی (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
سیمان سرباره نائینتنلمینت(برزنتی)
سیمان پزولان ویژه (جدید)تنپاکتی(لمینت)
سیمان سفید ساوهپاکت ۵۰ کیلویی (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
سیمان سفید ساوهپاکت ۴۰ کیلویی (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
سیمان سفید ۴۰پاکت ۴۰ کیلویی (تن)تحویل درب کارخانه نقدی
سیمان ساوه نوع ۲پاکت ۵۰ کیلوییتحویل درب کارخانه نقدی
سیمان تهران نوع ۵پاکت ۵۰ کیلوییتحویل درب کارخانه نقدی
سیمان تهران نوع ۲پاکت ۵۰ کیلوییقیمت تحویل تهران هرکیسه
سیمان تهران پوزولانیپاکت ۵۰ کیلوییقیمت تحویل تهران هرکیسه
سیمان شمال تیپ ۲پاکت ۵۰ کیلوییقیمت تحویل تهران هرکیسه
سیمان پزولانی تهرانتنفله (بونکر)
چسب بتن۴ کیلویی
چسب بتن۱۰ کیلویی
چسب بتن۲۰ کیلویی
سیمان سفید بنوید خاوریپاکت ۴۰ کیلوییتحویل خاوری ۱۲۰ کیسه
پودر جوشقان اصفهانفله درجه یک سفیدقیمت فله تحویل تهران هر تن
پوکه صنعتی لیکا مخلوط۲۵ – ۰ میلیمترقیمت فله درب کارخانه هر متر مکعب
گچ سمنان کامیونی نوع ۱کیسه ۳۰ کیلوییویژه تهران
سیمان تهران تیپ ۲بصورت خاوری ( ۱۰۰ کیسه) هر کیسهویژه تهران
چسب خمیری کویر۲۵ کیلوییویژه تهران
موزاییک ساده ایرانی  ۳۰*۳۰هر ۱۱ عدد یک مترتحویل خاور
آجر ده سوراخ اصفهان ابعاد تقریبی ۵*۱۰*۲۰بسته بندی ۱۴ تائی قیمت هر قالبویژه تهران
آهک هیدراتهکیسه های ۱۵ کیلوییویژه تهران
آجر پرسیقیمت هر تن آجرتحویل ویژه مناطق غرب تهران
بلوک لیکاابعاد ۱۰*۲۰*۴۰ و وزن حداکثر ۵٫۵ کیلوویژه تهران
گچ سوپر طلایی ساوه کامیونی۳۰ کیلوییویژه تهران
سیمان نایین خاوری تیپ ۲بصورت خاوری ( ۱۰۰ کیسه) هر کیسهویژه تهران
شنتنخاور- کامیون – وانت
گچ حریر سفید کاریکیسه ۳۰ کیلوییکامیون
گچ ساوه طلاییکیسه ۳۰ کیلوییکامیون
گچ سوپر متینکیسه ۳۰ کیلوییکامیون
گچ حریرکیسه ۳۰ کیلوییکامیون
سیمان تیپ ۱ تهرانکیسه ۵۰ کیلوییکامیون
سیمان تیپ ۲ تهرانکیسه ۵۰ کیلوییکامیون
سیمان تیپ ۲ شهرستانکیسه ۵۰ کیلوییتریلی
خاک کیسه ایکیسه ۲۰ کیلوییخاور- کامیون – وانت
خاک فلهدو و نیم تن تا ۱۴ تنخاور- کامیون – وانت
سفال ۲۰*۲۰*۱۰۷۵۰ عددوانت
سفال ۲۵*۲۰*۱۰۶۰۰ عددوانت
سفال ۲۵*۲۰*۱۵۴۰۰ عددوانت
سفال ۲۰*۲۰*۱۰۲۲۰۰ عددخاور
سفال ۲۵*۲۰*۱۰۱۸۰۰ عددخاور
آجر فشاری۲۵ تنکامیون جفت
گچ معمولی سمنانکیسه ۳۰ کیلوییوانت
گچ سفید کاریکیسه ۳۰ کیلوییوانت
چسب بلوک گازیکیسه
سیمان پزولانی تهرانتنلمینت(برزنتی)
سیمان پزولانی ساوهتنلمینت (برزنتی)
سیمان بنایی (جدید)تنلمینت(برزنتی)
سیمان تیپ ۱ آبیکتنپاکتی(کاغذ)
سیمان تیپ ۲ آبیکتنفله (بونکر)
سیمان تیپ ۲ تهرانتنلمینت(برزنتی)
سیمان تیپ ۲ نایینتنفله (بونکر)
سیمان تیپ ۲ نایینتنلمینت(برزنتی)
 سیمان تیپ ۵ تهرانتنفله (بونکر)
سیمان تیپ ۱ تهرانتنفله (بونکر)
سیمان تیپ ۱ ساوهتنلمینت (برزنتی)
سیمان تیپ ۲ تهرانتنفله (بونکر)
سیمان تیپ ۲ جاجرودتنفله (بونکر)
سیمان تیپ ۲ ساوهتنفله (بونکر)
سیمان تیپ ۲ ساوهتنلمینت (برزنتی)
سیمان تیپ ۲ شمالتنلمینت (برزنتی)
سیمان تیپ۲ جاجرودتنلمینت (برزنتی)
سیمان تیپ۵ تهرانتنلمینت(برزنتی)
سیمان سفید ارومیهتنپاکتی(لمینت) بدون حمل
سیمان سفید دماوند ۵۰kgتنلمینت(برزنتی)
سیمان سفید ۵۰ کیلوییتنلمینت (برزنتی)
سیمان سفید۲۵کیلوییتنلمینت (برزنتی)
سیمان پزولان ویژه (جدید)تنپاکتی(لمینت)
سیمان پزولانی تهرانتنفله (بونکر)
سیمان پزولانی تهرانتنلمینت(برزنتی)
آجر بهمنی اصفهان ( بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵
آجر بهمنی تهران (کرایه و تخلیه)دانه ای۵*۱۰*۲۰
آجر سفال بهمنی یزد(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵
بلوک سقفی ۲۵ تهراندانه ای۴۰*۲۵
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه )دانه ای۱۵*۲۰*۲۰
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۱۰*۲۰*۲۰
سفال تیغه اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۷*۲۰*۲۰
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۰*۲۰*۲۵ بدون یونولیت
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۰*۲۰*۲۵ یونولیت دار
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۵*۲۰*۲۵ بدون یونولیت
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۱۵*۲۰*۲۵ یونولیت دار
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۷*۲۰*۲۵ بدون یونولیت
سفال تیغه تهران (تخلیه و حمل)دانه ای۷*۲۰*۲۵ یونولیت دار
سفال تیغه طرح فومدانه ای۱۰*۲۰*۲۵
سفال تیغه یزد (بدون کرایه )دانه ای۱۰*۲۰*۲۰
سفال تیغه یزد (بدون کرایه )دانه ای۱۵*۲۰*۲۰
سفال تیغه یزد (بدون کرایه)دانه ای۷*۲۰*۲۰
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)دانه ای۴٫۵*۹*۱۸٫۵
آجر بهمنی اصفهان(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵
آجر بهمنی یزد (بدون کرایه)دانه ای۴٫۵*۱۰*۱۹
آجر بهمنی یزد(بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵
آجر فشاری ماشینی(کرایه)تن۵*۱۰*۲۰
آجر فشاری کوره ای(کرایه)تن۵*۱۰*۲۰
آجر نمای اصفهان زرد(بدون کرایه)دانه ای۲۱٫۵*۱۰*۵٫۵
آجر نمای اصفهان قرمز (بدون کرایه)دانه ای۵٫۵*۱۰*۲۱٫۵
آجر نمای شل اصفهان (بدون کرایه)دانه ای۴*۱۰*۲۱٫۵
آجر ۱۰ سوراخه تهران(کرایه)دانه ای۵*۱۰*۲۰
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۱۰*۲۰*۴۰
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۱۵*۲۰*۵۰
بلوک تیغه ماسه ای (تخلیه)دانه ای۷*۲۰*۴۰
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )دانه ای۱۰*۲۰*۴۰
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه )دانه ای۷*۲۰*۴۰
بلوک تیغه پرلیت و پوکه ( تخلیه)دانه ای۱۵*۲۰*۵۰
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)دانه ای۱۰*۲۰*۴۰
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)دانه ای۱۵*۲۰*۵۰
بلوک تیغه پوکه وماسه ( تخلیه)دانه ای۷*۲۰*۴۰
دیوار گچی نویدمتر مربعمتر مربع
دیوارگچی ساوهمتر مربعمتر مربع
دیوارگچی مهر ایرانیان (بدون حمل)متر مربعمتر مربع
پانل گچی ساوهقالبقالب
پانل گچی نویدقالبقالب
پانل گچی کاوهقالبقالب
 بلوکاژ سنگ دانه بندی شدهتنفله ( ویژه مقاومت پی )
 شن بادامی ۲٫۰٫۰تنفله ( ویژه بتن )
 شن شسته عدسی ۱٫۰٫۰تنفله ( ویژه بتن و سنگ )
 شن مخلوط عدسی،بادامی،نخودیتنفله ( ویژه بتن )
 شن نخودی ۱٫۵٫۰تنفله ( ویژه بتن )
 ماسه شکسته خورده سنگتنفله ( ویژه سنگ و بنایی )
 ماسه ملاتی (خاکدار) مخلوط خاک و ماسهتنفله ( ویژه بنایی )
ماسه ۱ بار شسته مخلوطتنفله ( ویژه سنگ و بنایی )
ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره ۰,۶تنفله ( ویژه بتن )
 ماسه ۲ بار شسته طبیعی شماره ۰,۷تنفله ( ویژه بتن )
 ماسه ۲ بار شسته طبیعی مخلوط ۰,۶ و ۰,۷تنفله ( ویژه بتن )
ایران گچ ۳۳kgگونیگونی
گچ اسپندار سمنان ۳۰kg مخصوص سفیدکاری درب کارخانهگونیگونی
گچ اسپندارسمنان ۴۰kg مخصوص گچ خاک درب کارخانهگونیگونی
گچ بتگیبس ۳۰kgگونیگونی
گچ جبل متین بدون کرایهگونیگونی
گچ جبل ۳۳kgگونیگونی
گچ جبل ۴۰kgگونیگونی
گچ ساتن اسپندارتن
گچ سارالیت ۳۳kgگونیگونی
گچ سارالیت ۴۰kgگونیگونی
گچ ساران ۴۰kgگونیگونی
گچ سمنان آریان ۴۰kgگونیگونی
گچ سمنان جمگونیگونی
گچ سمنان حریر بدون کرایهگونیگونی
گچ سمنان زمرد ۴۰kgگونیگونی
گچ سمنان نوع ۱کیسه ۳۰ کیلوییتحوبل در تهران
گچ سفید کاری ساوهکیسه ۳۰ کیلوییتحویل درب کارخانه نقدی
گچ سینا بدون کرایهگونیگونی
گچ سیوا اسپندارتن
گچ کناف ۴۰kgگونیگونی
گچ گیپتون اسپندار ۳۰kgگونیگونی

 

لینک کوتاه : https://asrtahlil.ir/?p=2179
  • ارسال توسط :
  • 437 بازدید

ثبت دیدگاه