در صورت طرح سوال یا تماس با تحریریه عصر تحریر می توانید با نشانه های اینترنتی زیر تماس حاصل فرمایید:

۱: asrtahlil@yahoo.com

۲: t.me/asrtahlil_pv

۳: direct instagram:@asrtahlil_news

۴: email maneger: d_news65@yahoo.com

۵: واتساپ: ۰۹۹۱۱۱۰۵۹۱۰

اطلاعات ارتباط با پایگاه خبری عصر تحلیل: